Ochrana a zpracování osobních údajů

Při nakládání s daty pro interní obchodní záležitosti  se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a nařízením Evropské unie GDPR platné od 25.5 2018

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Provozovatel internetového obchodu www.westarmy.cz  Westarmyshop s.r.o, Strašice 26, 33845 Strašice, Česká republika, IČ: 04590929, DIČ: CZ04590929, C 31974 vedená u Krajského soudu v Plzni prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s nařízením Evropské unie GDPR platné od 25.5 2018. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně, slouží pouze k interním záležitostem firmy pro komunikaci se zákazníkem.

Shromažďování osobních údajů

Probíhá pro realizaci obchodní transakce se zákazníkem, na základě objednávky v našem internetovém obchodě: od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a emailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás, tyto údaje jsou shromažďovány v interní části našeho internetového obchodu a jsou chráněny zabezpečeným šifrovaným webem a nejsou poskytovány v žádném případě třetí straně.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a nařízením Evropské unie GDPR platné od 25.5 2018, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy při nákupu na dálku a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům na základě registrace v našem internetovém obchodě, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné (emailové) žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití v zabezpečené interní části šifrovaného webu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a komunikaci se zákazníkem.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány v interní části zabezpečeného šifrovaného webu, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Katalog

Obchodní podmínky

Doprava a platba zboží

Doprava a platba

Navštivte

specializovaný e-shop na nože

logo Nože WestKnife